เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

ประกาศจากโรงพยาบาล

รับสมัคร นวก.เวชระเบียน 26 ม.ค.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นวก.เวชระเบียน

ประกาศ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 18 มกราคม 2564

ประกาศผลสอบนักกายภาพบำบัด 28 ธ.ค.63

รับสมัคร นวก.เวชระเบียน 24 ธ.ค.63

ประกาศผลสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ21-12-63

ประกาศรับสมัครนักวิชาพัสดุ 17 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนใข้ 2 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 ธ.ค.63

ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ27-11-63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ24-11-63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักโภชนาการ

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศ ผลสอบนักโภชนาการ

ประกวดราคา E-bidding

ประกวดราคา E-bidding

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศขายทอดตลาด

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา


จำนวนผู้เข้าชม 0005627