เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

การเงิน

แบบฟอร์มโครงการแบบฟอร์มเบิกเงินต่างๆ


จำนวนผู้เข้าชม 0037123