เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

การเงิน

แบบฟอร์มโครงการแบบฟอร์มเบิกเงินต่างๆ