ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กรกฏาคม 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มีนาคม 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มกราคม 2567

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน ธันวาคม 2566

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กันยายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน เมษายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กันยายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มิถุนายน 65

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน เมษายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มกราคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน


จำนวนผู้เข้าชม 0137975

Copyright © โรงพยาบาลเมืองปาน 374 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240.
โทรศัพท์. 0-5427-6345