เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศขายทอดตลาด

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา