เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักกายภาพบำบัด

ประกาศผลสอบนักกายภาพบำบัด

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข