โรงพยาบาลเมืองปาน “ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายในปี 2568 ”

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กันยายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน เมษายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กันยายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มิถุนายน 65

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน เมษายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มกราคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน


จำนวนผู้เข้าชม 0071634

Copyright © โรงพยาบาลเมืองปาน 374 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240.
โทรศัพท์. 0-5427-6345