เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศขายทอดตลาด

ร่างประกาศประกวดราคา