เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศขายทอดตลาด 23 สิงหาคม 2564

ประกาศ รับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 17 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 16 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 7 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 มิถุนายน 2564

ประกาศ ผลการสอบคักเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 28 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 28 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ 25 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 24 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รับสมัคร นักกายภาพบำบัด 20 พฤษภาคม 2564

รับสมัคร นวก.เวชระเบียน 28 เม.ย.64

ประกาศ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 28 เมษายน 2564

ประกาศ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 29 มีนาคม 2564

รับสมัคร นวก.เวชระเบียน 29 มี.ค.64

ประกาศ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 15 มีนาคม 2564

ประกาศ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัคร นวก.เวชระเบียน 23 ก.พ.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พยาบาลวิชาชีพ 22 ก.พ.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.เวชระเบียน 18 ก.พ.64

รับสมัคร นวก.เวชระเบียน 26 ม.ค.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นวก.เวชระเบียน

ประกาศ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 18 มกราคม 2564

ประกาศผลสอบนักกายภาพบำบัด 28 ธ.ค.63

รับสมัคร นวก.เวชระเบียน 24 ธ.ค.63

ประกาศผลสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ21-12-63

ประกาศรับสมัครนักวิชาพัสดุ 17 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนใข้ 2 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 ธ.ค.63

ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ27-11-63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ24-11-63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักโภชนาการ

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศ ผลสอบนักโภชนาการ


จำนวนผู้เข้าชม 0019080