เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผลสอบผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักกายภาพบำบัด

ประกาศผลสอบนักกายภาพบำบัด