โรงพยาบาลเมืองปาน “ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายในปี 2568 ”

ชมรมจริยธรรม รพ.เมืองปาน

ชมรมจริยธรรม รพ.เมืองปาน


จำนวนผู้เข้าชม 0071636