เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกวดราคา E-bidding

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ ประกวดราคาา

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา


จำนวนผู้เข้าชม 0021882