เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนใข้ 2 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2 ธ.ค.63

ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 ธ.ค.63

ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ27-11-63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ24-11-63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักโภชนาการ

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศ ผลสอบนักโภชนาการ