เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน ลำปาง 52240 เบอร์โทรศัพท์ : 054-276-020

Email :