เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ