เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

ร้องเรียน/ร้องทุกข์


จำนวนผู้เข้าชม 0030911