เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

นโยบายผู้บริหารพันโทศุภชัย คูสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

***ยังไม่มีข้อมูล***