เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

นโยบายผู้บริหาร


พันโทศุภชัย คูสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน


จำนวนผู้เข้าชม 0030913