ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน เมษายน 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มีนาคม 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤษจิกายน 2567

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กันยายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กรกฏาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กันยายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มิถุนายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน เมษายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มีนาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานประจำเดือน มกราคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน


จำนวนผู้เข้าชม 0137952

Copyright © โรงพยาบาลเมืองปาน 374 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240.
โทรศัพท์. 0-5427-6345