คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

***ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้กำลังพัฒนาเว็บไซต์***

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน ลำปาง 52240 เบอร์โทรศัพท์ : 054-276-020

Email :