เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

พรบ.คอมพิวเตอร์

พรบ.คอมพิวเตอร์


จำนวนผู้เข้าชม 0019088