เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

แผนงานโครงการ

แผนงานโครงการ


จำนวนผู้เข้าชม 0019087