เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินผลทักษะด้านดิจิทัล IT

แบบฟอร์มสำรวจฝ่าย IT

แบบฟอร์มฝ่าย IT


จำนวนผู้เข้าชม 0019087