เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

***ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้กำลังพัฒนาเว็บไซต์***

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มสำรวจฝ่าย IT

แบบฟอร์มฝ่าย IT