เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

ประชาสัมพันธ์


ข่าวสาร


ขั้นตอนการรับบริการ