เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565Cinque Terre

นายสิทธิกร สาริวาท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ค้นหาข่าว
ข่าวใหม่
หน่วยงานภายนนอก

จำนวนผู้เข้าชม 0037129